GCS.DZPI.2710.88.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w I kwartale 2020 roku, na terenie Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs