GCS.DZPI.2710.9.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni

Pobierz zip