GCS.DZPI.2710.9.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym kwartale 2019 roku

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gcs