GCS.DZPI.2710.90.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs