GCS.DZPI.2711.20.2019

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy siłowni zewnętrznej i rozbiórki boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni

 

Pobierz zip