GCS.DZPI.2711.38.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej w konstrukcji podbudowy pod nawierzchnią z kostki ekologicznej wraz z wykonaniem dodatkowego obrzeża betonowego od strony budynku szkoły przy realizacji zadania pn. Przebudowa terenów uszczelnionych przy ul. Władysława IV

 

Pobierz zip