GCS.DZPI.2714.1.2019

Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs