GOSIR.DZPI.2710.62.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej

Pliki do pobrania

Pobierz
20.10.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1.1M)
Pobierz
10.10.2014 | Ogłoszenie o zamówieniu (155.1k)
Pobierz
10.10.2014 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (369k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (1k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (37k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (192.2k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (35.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o Wykonacy zawierające informacje, że nie przynalezy do grupy kapitałowej (32.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczności (31.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (41k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach (31.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -Projekt budowlano-wykonawczy (829.6k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 01 (824.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 02 (520.1k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 03 (129.8k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 04 (75.3k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 05 (110.7k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 06 (112.6k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 07 (88.7k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 08 (69.3k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 09 (504.4k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 10 (60k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -Zestawienie stali zbrojeniowej (132.4k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (1.3M)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót strona tytułowa (171.2k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót (196.8k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (46k)

Pobierz zip