GOSIR.DZPI.2710.63.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Miętowej

Pliki do pobrania

Pobierz
12.11.2014 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (157.6k)
Pobierz
21.10.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (567.3k)
Pobierz
10.10.2014 | Ogłoszenie o zamówieniu (153.2k)
Pobierz
10.10.2014 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (51k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (37k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (191.6k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (36k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zaoferowanych urządzeń (36.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczności (31.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (41k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach (31.5k)
Pobierz
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy (6.3M)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 01 (4.8M)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 02 (2M)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 03 (337.2k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 04 (512k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 05 (244.5k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ -_rys nr 06 (541.6k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robór Budowlanych (533.3k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót (2.5M)
Pobierz
10.10.2014 | Załacznik nr 13 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (34k)
Pobierz
10.10.2014 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o Wykonawcy zawierające informacje, że nie przynalezy do grupy kapitałowej (33k)

Pobierz zip