Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Prezydent Miasta Gdyni

Informuje, że w dniu 11.07.2018 r. Stowarzyszenie Kar-Do-Spójnia złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców w kategorii wiekowej – Junior Starszy, chłopcy z roczników 2000-2001”.

Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Oferta dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 oraz na niżej wskazanych stronach internetowych:

  1. Na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu.

Oryginał oferty jest do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 do dnia 25 lipca 2018 roku w dni robocze w godzinach od 10:00 – 14:00

 

Pobierz zip