Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko od referenta do inspektora  w Dziale Obiektów Nadmorskich

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od referenta do inspektora  w Dziale Obiektów Nadmorskich został wybrany:

Imię i nazwisko: Przemysław Marynowski

Zamieszkały: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Przemysław Marynowski. Kandydat spełnił wszystkie kryteria przyjęte w warunkach konkursu ,dodatkowo może podjąć pracę od zaraz. W swojej dotychczasowej pracy wykorzystywał doświadczenie księgowo-finansowe ,umiejętność pracy z klientem realizując swoje obowiązki w środowisku anglojęzycznym, co pozwala jej na biegłość w komunikowaniu się w obcym języku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą zawodową, kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi które w pełni odpowiadają zadaniom oczekującym na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

Gdynia, dnia 03.06.2019 r.