Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje o nierozstrzygniętym  naborze na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Uzasadnienie

Nabór na w/wymienione stanowiska nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów  spełniających oczekiwania Komisji.

                                                                                                                                                                                                                                           Gdynia, 10.08.2017 r.