Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowa/księgowy w Dziale Finansowym

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowa/księgowy w Dziale Finansowym została wybrana:

Anna Krzak , zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Krzak spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe, wieloletni staż związany z prowadzeniem spraw księgowych oraz doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się praktyczna znajomością ustawy o podatku VAT.  Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.