Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Prasowym

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Prasowym został wybrany:

Imię i nazwisko: Dawid Kowalski

Zamieszkały: Kosakowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Dawid Kowalski posiada wymagane doświadczenie zawodowe w branży media i PR. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością tematyki z zakresu obsługi portali społecznościowych, tworzenia materiałów audiowizualnych oraz sporządzania informacji radiowych i prasowych. Dodatkowym atutem jest szeroka wiedza z zakresu sportu i jego znaczenia w Gdyni. Pan Dawid jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.