Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych został wybrany:

Imię i nazwisko: Aleksandra Wójcik

Zamieszkały: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Wójcik spełnia  wymagania kwalifikacyjne postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wyksztalcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami  w tworzeniu materiałów prasowych i informacyjnych, organizowaniu imprez sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym atutem była znajomość tematyki sportowej. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.