Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Promocji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Promocji został wybrany:

Pan Michał Kozłowski,

Zamieszkały : Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

Pan Michał Kozłowski  ukończył studia o profilu dziennikarstwo i komunikacja społeczna  oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe w branży media i PR. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością tematyki z zakresu obsługi portali społecznościowych, tworzenia materiałów audiowizualnych  oraz sporządzania informacji radiowych i prasowych. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.