Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac została wybrana:

Pani Marzena Matyka

Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie wyboru

Pani Marzena Matyka spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem w kompleksowej obsłudze kadrowej. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.