Informacja o wyniku naboru na  stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów  w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów  w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:

Imię i nazwisko: Paulina Dąbrowska

Zamieszkała: Gdańsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Dąbrowska spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe na Wydziale Architektury , Gospodarka Przestrzenna . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem, które zdobywała w jednostce samorządowej, gdzie do jej obowiązków należało m.in. przygotowanie dla potrzeb publicznych opisu przedmiotu zamówienia, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.  Dotychczasowa praca wymagała od niej umiejętności pracy w zespole co jest dodatkowym atutem przy pełnieniu obowiązków na powyższym stanowisku.

Kandydatka jest osobą komunikatywną łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą, mogącą podjąć pracę od zaraz.

Gdynia, dnia 02.07.2018 r.      

                                                                                                                                                                    

Pobierz zip