Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji został wybrany:

Imię i nazwisko: Michał Ciołkowski

Zamieszkały: Gdańsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Ciołkowski  spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wyższe   wykształcenie na kierunku budownictwo na Politechnice Gdańskiej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat  wykazał się znajomością Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego. Posiada umiejętności obsługi programów AutoCAD i Norma PRO. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.