Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:

Imię i nazwisko: Agnieszka Rachelska,
zamieszkała : Gdynia.

Uzasadnienie :
Pani Agnieszka Rachelska spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji samorządowej . Podczas przeprowadzonej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku.

Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Gdynia 16.09.2019 r.