Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:

Imię i nazwisko: Anna Urbańska

Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Urbańska  posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganym doświadczeniem i wiedzą na stanowisku będącym przedmiotem naboru. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.