Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje o nierozstrzygniętym  naborze na  stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu budowlanego.

Uzasadnienie:

Nabór nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert na  w/wymienione stanowisko.