Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DI

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.