Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji -DZP

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zakończeniu konkursu z powodu rezygnacji kandydata spełniającego wymagania formalne z rozmów rekrutacyjnych.

Pozostali kandydaci nie spełniali wymogów formalnych.                                                               

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.