Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Karate Klub Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni, informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8558/18/VII/P z dnia 16 października 2018 r. przyznał dotację w kwocie 4.000 zł. dla Karate Klub Gdynia z siedzibą w Gdynia (81-377) ul. Necla 5A/15,  wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047220 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta Gdyni w karate tradycyjnym”.

Umowa o wsparcie zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 22.10.2018 r. do dnia 22.12.2018 r.