Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Niedźwiadki

Prezydent Miasta Gdyni, informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 1530/19/VIII/S z dnia 05 listopada 2019 przyznał dotację w kwocie 4.500 zł. dla Hokejowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Niedźwiadki z siedzibą w Gdynia (81-265) ul. Grabowo 2,  wpisanego do księgi ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej w Gdyńskim Centrum Sportu – jednostce budżetowej w Gdyni, pod numerem 3/2008 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej Mini Hokeja na Lodzie rocznik 2010/2011”.

Umowa o wsparcie zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 12.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.