Nabór na stanowisko konserwatora elektryka lub konserwatora posiadającego uprawnienia elektryczne

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowiska konserwator elektryk lub konserwator posiadający uprawnienia elektryczne

Wymiar etatu:   

pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy,

 Wymagania:                                                                                                                                   

  • doświadczenie w zawodzie,
  • uprawnienia elektryczne do 1 kV,

Zakres czynność (skrócony):

  • przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,
  • zabezpieczenie imprez w zakresie prac elektrycznych,
  • obsługa urządzeń (wciągarki, tablice wyników, telebimy oraz innych urządzeń),
  • drobne naprawy konserwatorko – elektryczne,
  • asysta podczas odbywających się wydarzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • Kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

prosimy przesyłać na adres e-mail: m.hendzel@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Gdynia Arenie, ul. Kazimierza Górskiego 4 w  Gdyni od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 26 listopada 2018 r. z dopiskiem „oferta pracy – konserwator-elektryk”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 783-55-05.

Planowane rozpoczęcie pracy –  grudzień 2018!

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.