Nabór na stanowisko sprzątacz(ka)/portier(ka) do Działu Gdynia Arena

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko sprzątacz(ka)/portier(ka).

Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy.

Wymagania:                                                                                                                                   
mile widziane doświadczenie w sprzątaniu obiektów biurowych.

Zakres czynność (skrócony):

  • przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,
  • zabezpieczenie imprez w zakresie utrzymania czystości,
  • sprzątanie biur, toalet, sali konferencyjnej, garderób,
  • asysta podczas odbywających się wydarzeń,
  • praca na wysokości do 3m,
  • wymiana worków na śmieci, ręczników, papieru toaletowego, mydła.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Proponowane warunki płacowe –  2650 zł brutto miesięcznie.

Prosimy przesyłać na adres e-mail: m.hendzel@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8 od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 06 listopada 2019 r. z dopiskiem „oferta pracy – pracownik utrzymania czystości”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 783-55-05.

Planowane rozpoczęcie pracy –  grudzień 2019 r.

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                                                       

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.                                                             

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.