Oferta Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U.2014 poz. 1118 z późn.zm.) treść oferty złożonej w dniu 03 października br. przez Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia na realizację zadania publicznego pt.: „XXII Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i komandora Stanisława Filipiaka”.

Oferta WKS Gdynia

Oryginał oferty jest do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (pokój nr 12) do dnia 16 października 2014 r. w dni robocze w godzinach od 10.oo do 14.oo.