Ogłoszenie naboru na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje pracownika na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni, przy ul. Spółdzielczej 4

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Stanowisko: Instruktor rekreacji ruchowej

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w kierunku fizjoterapii,
– doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji,
– umiejętności jeździeckie na poziomie zaawansowanym,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV i list motywacyjny,
– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
– Kopie dokumentów potwierdzające ukończenie kursów zawodowych z dziedziny rehabilitacji medycznej,
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy składać w sekretariacie GOSiR, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 14. 03.2014 r.
z dopiskiem „oferta pracy – instruktor rekreacji ruchowej”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.