Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska konserwatorów

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, Gdynia poszukuje dwóch pracowników na stanowiska konserwatorów elektryków lub konserwatorów posiadających uprawnienia elektryczne

Wymiar etatu:                                                                                                                                               

pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym,

 Wymagania:

-doświadczenie w zawodzie,

-uprawnienia elektryczne do 1 kV,

Zakres czynności:

-przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,

-zabezpieczenie imprez w zakresie prac elektrycznych,

-obsługa urządzeń (wciągarki, tablice wyników, telebimy oraz innych urządzeń),

-drobne naprawy konserwatorko – elektryczne,

-asysta podczas odbywających się wydarzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-CV i list motywacyjny,

-Kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia,

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

prosimy przesyłać na adres e-mail: k.blumka@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 4 w  Gdyni od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 16 lutego 2018r. z dopiskiem „oferta pracy – konserwator-elektryk”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 785 174 771.

Planowane rozpoczęcie pracy – od zaraz!

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.