Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku”

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy Zarządzenia Nr 6056/17/VII/P z dnia 18 kwietnia 2017 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku.I. Zamawiający.

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

 

 III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.17 oraz art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2017 oraz w roku 2016.

1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:

1) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 lipca 2017 roku, a 15 grudnia 2017 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p./nazwa dyscypliny/kwota przeznaczona na dotacje w 2017 roku na zadania realizowane w okresie pomiędzy 01.07.2017 r., a 15.12.2017 r.

1. Gimnastyka artystyczna – 43.000 zł.;

2. Judo – 66.700 zł.;

3. Koszykówka – 67.000 zł.;

4. Lekka atletyka oraz bieg na orientację – 62.000 zł.;

5. Piłka nożna – 270.000 zł.;

6. Piłka ręczna – 57.500 zł.;

7. Piłka siatkowa – 27.500 zł.;

8. Pływanie i pływanie w płetwach – 60.000 zł.;

9. Rugby, w tym rugby 7 – 18.200 zł.;

10. Sporty walki – 35.000 zł.;

11. Strzelectwo sportowe – 18.500 zł.;

12. Sztuka walki – 16.000 zł.;

13. Tenis stołowy – 9.000 zł.;

14. Żeglarstwo – 182.000 zł.;

15. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja – 44.625 zł.

na łączną kwotę 977.025 zł

2) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 lipca 2017 r., a 15 grudnia 2017 r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 25.000 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nim dotacje w 2017 roku została przewidziana łącznie kwota 2.100.000 zł. Do tej pory wydatkowana została na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych na podstawie zawartych 73 umów łączna kwota 1.097.975 zł., w tym:

1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.047.975 zł, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 45.000 zł; judo 70.000 zł; koszykówka 77.000 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 62.000 zł.; piłka nożna 270.000 zł; piłka ręczna 62.975 zł; piłka siatkowa 30.000 zł; pływanie i pływanie w płetwach 65.000 zł; rugby i rugby7 20.000 zł; sporty walki 40.000 zł; strzelectwo sportowe 20.000 zł; sztuka walki 16.000 zł; tenis stołowy 10.000 zł; żeglarstwo 200.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 60.000 zł.

2) na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 50.000 zł. w tym: Majówkowy turniej sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 1.600 zł.; Gdyńska Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta (edycja IV) 3.000 zł; XXII Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 5.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 6.700 zł.; Organizacja 2-ch Okręgowych Turniejów Bokserskich w Gdyni 3.000 zł.; ALPAT VOLLEY – XI cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 2.500 zł.; Gdyńska Liga Podwórkowa – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży 2.000 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym  biegu na orientację 1.450 zł.; Liga strzelectwa sportowego 1.000 zł.; Gdynia Mini Volley Cup 2017 z Gdyńską Akademią Siatkówki 2.700 zł.; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach szybkich i Puchar Gdyni 2.350 zł.; Otwarty Turniej w Rugby TAG o Puchar Prezydenta Miasta Gdynia 4.000 zł.; Organizacja regat żeglarskich Puchar YKP Gdynia – eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy dla klasy Optimist 7.200 zł.; Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy 7.500 zł

4. Na realizację zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2016 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 148 umów łączna kwota 2.094 880 zł., w tym:

1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.994.880 zł, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 90.000 zł; judo 140.000 zł; koszykówka 134.110 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 115.000 zł.; piłka nożna 490.000 zł; piłka ręczna 130.000 zł; piłka siatkowa 63.000 zł; pływanie i pływanie w płetwach 135.000 zł; rugby i rugby7 39.070 zł; sporty walki 74.000 zł; strzelectwo sportowe 40.000 zł; sztuka walki 34.000 zł; tenis stołowy 22.000 zł; żeglarstwo 380.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 108.700 zł.

2) na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 100.000 zł. w tym: Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – Eliminacja do Mistrzostwa Świata i Europy 7.300 zł; Organizacja regat żeglarskich o Puchar YKP Gdynia – Eliminacja do Mistrzostwa Świata i Europy dla kl. Optimist” 6.000 zł; XXI Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 5.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 5.000 zł.; ALPAT VOLLEY–2 cykle ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 7.900 zł.; Organizacja imprezy sportowej – 90-te Urodziny Gdyni – Turniej koszykówki dla rocznika 2004 -4.000 zł.; Turniej koszykówki NETZ CUP 2016 w kat. Młodzika 3.500 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym biegu na orientację 2.600 zł.; Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 2.600 zł.; Gdyńska Liga Podwórkowa – „Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę”- 2 cykle turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni 4.500 zł.; Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 2.500 zł.; Liga strzelectwa sportowego – 2 cykle 2.700 zł; Gdynia Cup 2016 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 1.000 zł; Liga Streetball pod dachem 1.000 zł ; Plażówka pod dachem – IV i V edycja 1.600 zł; Mikołajkowy Turniej Sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 1.400 zł; IV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 3.000 zł; V Memoriał im. Brunona Bendiga 3.300 zł; VI Ogólnopolskie zawody pływackie „Gdyńskie Delfinarium” 6.400 zł; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w sprinterskim biegu na orientację 1.800 zł; Cisowa Cup 2016 -Halowe turnieje piłki nożnej chłopców 3.000 zł; Drużynowy Turniej Dzieci w judo” 3.500 zł; XVII Otwarte Mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym 1.800 zł; Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni zawody w strzelaniach pneumatycznych 3.400 zł; Turniej szachowy o Puchar Prezesa WKS Flota Gdynia 1.700 zł; XXIV Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i komandora Stanisława Filipiaka 2.900 zł; Międzynarodowe Regaty o Puchar Trenerów dla klasy Optimist 4.500 zł; Jesienny Puchar Gdyni  -Mistrzostwa Okręgu w klasie Optimist 3.400 zł; Organizacja Regat o Błękitną Gwiazdę Optymista w klasie Optimist dla dzieci do 9 lat  2.700 zł.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 3-4 ( wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących) należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 12 maja 2017 r. do godziny 15.oo.

2. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty w systemie) wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi w ust. 3-4 należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 15.oo. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu  przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia ich w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

3. Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację zadania „Sportowe szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” należy załączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,

3)  imienny wykaz dzieci i młodzieży  – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,

4) wykaz osiągnięć w 2016 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,

5) wykaz kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,

6) harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania,

7) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,

8) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),

9) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,

10) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn.zm)

11) ankietę Gdyńskiego Banku Danych.

4. Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację zadania „Organizacja imprezy sportowej w Gdyni dla dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,

3) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie zorganizowana będzie impreza sportowa w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),

4) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,

5) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( z późn.zm),

6) ankietę Gdyńskiego Banku Danych.

5. Potwierdzenie złożenia oferty oraz załączniki wskazane w ust. 3 pkt 1-11 oraz w ust. 4 pkt 1-6 winny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących. W przypadku składania kopii, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub notarialnie.

6. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 2-7 oraz 9-11, a także w ust. 4 pkt 2 oraz 4-6 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 6056/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych ” w 2017 roku.

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

1) kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE)

b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),

c) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),

d) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),

e) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).

2) kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a) kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 30 punktów),

b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2016 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży MSiT – ilość zdobytych punktów (do 10 punktów).

2. Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

1) kryteria oceny ustawowej i przypisane do nich wartości punktowe wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.

2) kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a) znaczenie zadania i atrakcyjność programowa, w tym: charakter i ranga zawodów oraz poziom sportowy i planowana liczba uczestników (do 30 punktów)

b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz promocja zadania – formy oddziaływania na społeczność lokalną adekwatne do zakładanych celów (do 10 punktów).

3. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 czerwca 2017 roku.

6. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2017. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

6) działalność polityczną lub religijną.

2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie sporządzone oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu złożone w wyznaczonym terminie za pośrednictwem systemu www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenia złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami.

3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.