Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje o nierozstrzygniętym naborze na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Uzasadnienie

Nabór na w/wymienione stanowiska nie został rozstrzygnięty z powodu nieprzyjęcia przez kandydata warunków finansowych zaproponowanych przez pracodawcę.