Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DZP

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji został wybrany:

Imię i nazwisko:      Tomasz Klein;
Zamieszkały :           Gdynia.

 

Uzasadnienie :

Pan Tomasz Klein spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością obsługi postępowań przetargowych. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Gdynia 02.08.2019 r.