Nabór na stanowisko konserwatora hydraulika lub konserwatora posiadającego uprawnienia kwalifikacyjne „E” w grupie 2

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora hydraulika lub konserwatora posiadającego uprawnienia kwalifikacyjne „E” w grupie 2

Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważnego czasu pracy,

 Wymagania: 

– doświadczenie w zawodzie,
– uprawnienia kwalifikacyjne, 

Zakres czynności:

– przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,
– zabezpieczenie imprez w zakresie różnych prac w tym prac hydraulicznych,
– obsługa urządzeń (węzeł cieplni, przepompownia, system zraszania i inne),
– drobne naprawy konserwatorko – hydrauliczne,
– asysta podczas odbywających się wydarzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

– CV, 
– Kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia,
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

prosimy przesyłać na adres e-mail: m.hendzel@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 1 października 2018r. z dopiskiem „oferta pracy – konserwator-hydraulik”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 783-55-05.

Planowane rozpoczęcie pracy – 15 października 2018 r. 

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.