Przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia” na czas oznaczony 25.04.2018-31.10.2018 r.

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Jednostka Budżetowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia” na czas oznaczony 25.04.2018-31.10.2018 r.

[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20.04.2018 godz. 10:00 w siedzibie GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GCS do dnia 20.04.2018 r. do godz. 9:30.

Szczegółowe warunki  oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13a tel. 785 174 719

Metraż nieruchomości mającej być przedmiotem najmu zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wynajmowanej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na następny miesiąc za dodatkową opłatą.

Sporządziła: Sylwia Mathea Chwalczewska

Pobierz zip