Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka „Kibice Razem”

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”

Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa jedynej jaka wpłynęła oferty i rekomendowanej do dofinansowania:

1. Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki –  87,17 pkt.

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 794/19/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2019 r.

1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312535, na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku” – przyznana kwota dotacji 225.000 zł. w tym po 75.000 zł w każdym roku realizacji zadania.