Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:

 1. w postaci:
  1. pomieszczeń w budynku Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni w obrębie działki nr 3224 obręb nr 0022 Orłowo dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8;
  2. budynku położonym w ramach obiektu lodowiska zlokalizowanym przy ul. Bema 33 w Gdyni w obrębie działki nr 348 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00008964/9
 2. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na:
  1. prowadzenie magazynu klubowego – dot. pkt. I.2)
  2. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej dla dzieci uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych – dot. pkt. I.1);
 3. okres najmu: do 1 roku, tj. od dnia podpisania poszczególnych umów do dnia 31.12.2020 roku;
 4. czynsz:
  1. czynsz za najem płatny będzie:
   1. w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
  2. miesięczny czynsz najmu stanowi:
   1. iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi:
    1. za pomieszczenia magazynowo-szatniowe na nieruchomościach wskazanych w pkt. I. 2) 1,50 zł za 1m²;
    2. za powierzchnię pomieszczeń na nieruchomościach wskazanych w pkt. I. 1)
     40,00 zł za 1m²;

     do czynszów, o których mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;
 6. nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz niniejszych podmiotów:
 1. Marcin Makowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Makowski „Physio Sport” z siedzibą w Gdyni (81 – 545), ul. Spółdzielcza 4 przy ul. Spółdzielczej 4;
  • 43,70 m² w postaci pomieszczeń zlokalizowanego w budynku Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4;
 2. Hokejowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadki” z siedzibą w Gdyni,
  Grabowo 2, 81 – 265 Gdynia, wpisanym do księgi ewidencji prowadzonej dla uczniowskich klubów sportowych pod numerem 3/2008 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2008 roku

  • 71,40 m² (łącznie) powierzchni magazynowo – szatniowej zlokalizowanej
   w budynku Lodowiska Miejskiego.

Opublikowano:

 1. tablica Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostka budżetowa, ul. Olimpijska 5/9 81 – 538 Gdynia;
 2. tablica Urzędu Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia;
 3. a/a.