Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony od 25.04 – 31.10.2018 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy od 20.03.2018 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą po 10.04.2018 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni

 

Pobierz zip