Wykaz oferentów w konkursie na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem

Na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 600/19/VIII/U z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą:

Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku” wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni ul. Olimpijska 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000312535 z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 225.000 zł.