GCS.DZPI.2710.4.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

Postępowanie dostępne  jest pod adresem http://www.gdynia.pl/bip/gcs