GCS.DZPI.2710.72.2019

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP
https://portal.smartpzp.pl/gcs