Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży w Gdyni doceniona

aktywizacjaGdynia została wyróżniona w I edycji ogólnopolskiego rankingu Dziennika Gazety Prawnej Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Nagrodę, podczas zakończonego dziś w Gdyni kongresu „Perły Samorządu 2017”, odebrała przewodniczącą rady miasta i jednocześnie pełnomocnik prezydenta ds. kultury fizycznej i sportu Joanna Zielińska.

„Kultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych” – czytam na stronie Dziennika Gazeta Prawna. Celem rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” było wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością. Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys. oraz miasta powyżej 100 tys..

Kongres „Perły Samorządu 2017”, został zorganizowany przez Dziennik Gazeta Prawna i Miasto Gdynia. Były to dwa dni, podczas których eksperci podejmowali istotne kwestie w zakresie polityki rządowej oraz wymieniali się doświadczeniami wynikającymi z działalności samorządowej. W trakcie gali finałowej plebiscytu „Perły Samorządy 2017” Gdynia zdobyła wyróżnienia m.in. za doskonałą niskoemisyjną komunikację miejską, a prezydent Wojciech Szczurek zajął III miejsce w kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Aktualności