Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Nauczycielu, nie przegap szansy i zapisz się na warsztaty z psychoedukacji!

Do dnia 10 października br. trwają zapisy na warsztaty dla nauczycieli klas II z gdyńskich szkół podstawowych pt. „Edukacja prozdrowotna w edukacji wczesnoszkolnej czyli jak skutecznie motywować, komunikować i zachęcać ucznia do zdrowego stylu życia?”.

Warsztaty organizowane są przez Gdyńskie Centrum Sportu w ramach projektu Move up to be healthy and happy współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem warsztatów jest zapewnienie wsparcia oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w planowaniu i podejmowaniu działań na rzecz zdrowia na poziomie klasy oraz całej szkoły.

Bloki tematyczne:

1. Pozytywna zmiana, czyli w jaki sposób przygotować się na „nowe- zdrowe” (praca z przekonaniami):

– definicja oraz rola przekonań a także zakres ich pochodzenia,

– znaczenie oraz wpływ, przekonań ograniczających oraz przekonań wzmacniających       na  podejmowane decyzje, wybory, zachowania.

– metody skutecznego radzenia sobie z utrwalonymi ograniczającymi przekonaniami.

– rola nauczycieli:

  • w kształtowaniu przekonań uczniów,

  • w efektywnej komunikacji z rodzicami (przy identyfikacji przekonań ograniczających (swoich i rodziców uczniów)- utrudniających komunikację)

2. Siła motywacji, czyli w jaki sposób uruchamiać, ukierunkowywać oraz utrzymywać zachowanie (omówienie mechanizmu 3U- uruchomienie, ukierunkowanie , utrzymanie):

– mechanizm kształtowania motywacji wewnętrznej

– wsparcie informacyjne jako istotny element wzbudzania motywacji (nauczyciel =  mentor)

– rola informacji zwrotnej w podtrzymywaniu działaniu

– dostosowanie komunikatu (dotyczącego postępów) do wieku rozwojowego dziecka (sposób komunikacji: – bezpośrednio do dziecka? forum klasy?)

– budowanie u dziecka przekonania o własnym wpływie na sytuację zarówno teraźniejszą jak i przyszłą

– budowanie „bezpiecznego” obszaru podejmowania decyzji przez dziecko (możliwość wyboru metody dojścia do celu (własna decyzja dziecka) jako prognostyk osiągnięcia sukcesu).

3. Komunikacja (mówię, słucham, rozumiem):

– omówienie głównych barier komunikacyjnych relacji nauczyciel- uczeń, nauczyciel-rodzic

– budowanie sieci współpracy z rodzicami w ramach działań prozdrowotnych

– jeśli nie wiesz: pytaj! – o tym w jaki sposób budować otwartość uczniów do dyskusji, zadawania pytań

– w jaki sposób uatrakcyjnić komunikowanie się z uczniem nauczania początkowego.

 

Blok treningowy:

  1. Eliminacja przekonań ograniczających.

  2. Sposoby na wzbudzenie motywacji wewnętrznej do działania w obszarze zdrowia u uczniów oraz ich rodziców.

  3. Był sobie komunikat… czyli jak w „szumie informacyjnym” zniknął przekaz.

Warsztaty poprowadzi Daria Bogucka (Instytyt Żywienia i Rozwoju Eligo) – psycholog zaangażowana w działania programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 20 października 2016 r.

Godzina: 15:30

Miejsce: Hala Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8, Gdynia

Czas trwania: 120 min

Wstęp wolny.

 

Zapisy:

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nr szkoły oraz adres mailowy do potwierdzenia uczestnictwa.

Osoba do kontaktu: Monika Szmuc – koordynator projektów Instytutu Eligo, tel. 509-542-909.

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Aktualności