Konkurs plastyczny Moje zdrowe śniadanie

move_up„Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym) to międzynarodowy projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego koordynatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu. Jego celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu. Dodatkowo polega on na promowaniu równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze sportu, zdrowia i edukacji, wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Moje zdrowe śniadanie

– Format pracy: preferowany 21 cm x 21 cm lub dopuszczalny A4

– Technika wykonania pracy: rysunek przy użyciu kredek

Podpisane prace (Imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy na odwrocie) należy dostarczyć do dnia 20 maja 2016 roku (liczy się data wpływu) do siedziby Organizatora:

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia

z dopiskiem „Move up”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03 czerwca 2016 roku.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu:

 http://gdyniasport.pl/kategoria/projekty/erasmus-sport/aktualnosci-move-up/

 

Na zwycięzców konkursu czekają niezwykłe upominki.

Pobierz zip

Aktualności