Mija pierwszy rok projektu Move up to be healthy and happy!

moveup_3Z dniem 1 stycznia 2016 roku w sześciu krajach partnerskich: Polsce, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Czechach rozpoczęło się wdrażanie międzynarodowego projektu „Move up to be healthy and happy”, którego celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu. W ciągu minionych 12 miesięcy udało się przeprowadzić wiele zaplanowanych aktywności i tym samym skutecznie promować przyświecającą projektowi ideę.

Gdynia, która jest liderem projektu, z sukcesem zrealizowała następujące działania:

 

– 52 innowacyjne lekcje wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych;
– 52 interesujące lekcje o zdrowym żywieniu dla uczniów szkół podstawowych;
– 2 warsztaty dla nauczycieli z zakresu psychoedukacji oraz metodyki prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi;
– 4 warsztaty dla rodziców za zakresu psychoedukacji;
– 3 imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców;
– podręcznik zdrowego stylu życia.

Ponadto, członkowie zespołów zarządzających odbyli dwa spotkania projektowe, podczas których omawiane były wszelkie istotne kwestie dla prawidłowej i efektywnej realizacji zadań, a także wdrożyli platformę społeczną, na której znajdują się materiały edukacyjne, galerie zdjęć oraz ciekawe artykuły dotyczące nie tylko działań projektowych, ale przede wszystkim zdrowego stylu życia.

Rok 2016 był niezwykle aktywny dla projektu Move up to be healthy and happy, a w nowym roku obiecujemy robić jeszcze więcej, by dbać o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców!

Aktualności