Odbiór pakietów startowych MTB Gdynia Maraton 2015

Pakiety startowePakiety startowe MTB Gdynia Maraton 2015 odbierać będzie można w dniu 16 października (piątek) w godzinach 14.00-20.00 oraz 17 października w dniu zawodów w godzinach 7.00-10.30 w Biurze Zawodów mieszczącym się na Stadionie Miejskim w Gdyni, ul. Olimpijska 5, KASA NR 2.

W dniu imprezy będzie funkcjonował depozyt (KASA NR 4).

stadion

Przypominamy, iż odbiór pakietów startowych odbywa się na podstawie karty startowej (znajdującej się w profilu  zawodnika) lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli zawodnik jest niepełnoletni, to przy odbiorze pakietu musi zostać dostarczona podpisana zgoda rodzica. W przypadku zawodników poniżej 13 roku życia muszą oni przybyć do biura z opiekunem.

Osoby przybywające na miejsce samochodami uprasza się o pozostawienie samochodów na parkingu przy budynku administracyjnym Gdyńskiego Centrum Sportu (kliknij i zobacz).

Aktualności