Podsumowanie projektu – Sport Evolution

Dunkerque 24-29.11 (800x533)Projekt Sport Evolution przyniósł wiele korzyści, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez jego międzynarodowego charakteru. Działania podjęte w trakcie jego realizacji zdecydowanie wspomogły współpracę europejską pomiędzy wszystkimi partnerami, a także pomogły jego uczestnikom na rozwój osobisty.

Uczestnicy projektu w ciągu dwóch lat jego trwania mieli okazję do wymiany poglądów, pomysłów, doświadczeń i wiedzy na wszelkie tematy związane z różnymi aspektami życia. Podczas wizyt delegacji poruszane były tematy związane przede wszystkim ze sportem oraz edukacją. Prezentowane były inicjatywy, z jakimi oba miasta wychodzą do swych mieszkańców, sposób funkcjonowania szkół i klubów sportowych, omawiane formy uatrakcyjniania wolnego czasu mieszkańców. Uczestnicy wymieniali się wiedzą oraz doświadczeniem związanym z problemami ludzi młodych jak i starszych, przedstawiali i analizowali powody owych problemów jak i próbowali wspólnie znaleźć ich rozwiązanie. Reprezentanci szkół uczestniczących (nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni) w projekcie otrzymali szansę poznania systemu edukacji w kraju partnerskim, wymiany pomysłów oraz zawodowych doświadczeń z osobami wykonującymi tę samą pracę. Poznali oni oraz porównali formy prowadzenia zajęć z dziećmi oraz sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.

Pobierz zip

Aktualności