Rada Sportu debatowała o celach i modelu szkolenia

radasportu2017_0009 lutego w Gdynia Arenie odbyło się spotkanie Rady Sportu z przedstawicielami gdyńskich klubów żeglarskich i rugby. Konsultacje dotyczyły kierunku rozwoju sportu w mieście. Zaprezentowane zostały cele i model szkolenia w długofalowej perspektywie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klubów: Yacht Klub Polski, Miejski Klub Żeglarski Arka, Yacht Klub Stal, Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM oraz Rugby Club Arka Gdynia.

Czwartkowe konsultacje były ostatnimi z serii posiedzeń Rady Sportu podczas których dyskutowano o programie szkolenia dzieci i młodzieży, perspektywie rozwoju do roku 2030 oraz największych problemach, z którymi kluby się borykają na co dzień. Kolejnym krokiem będą rekomendacje Rady dotyczące wyboru dyscyplin priorytetowych z punktu widzenia rozwoju sportu w mieście.

[Not a valid template]

Rada ds. Sportu jest organem inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej i sportu. W jej skład wchodzą:

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:

Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
Rafał Klajnert – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady;
Joanna Zielińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu;
Jarosław Kłodziński – Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Gdyni;
Marek Łucyk – Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
Przemysław Dalecki – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
Marek Prusak – Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa „Arka”;
Andrzej Jasiński – Uczniowski Klub Sportowy „Galeon”;
Tomasz Kożuchowski – Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia”;
Krzysztof Saracen – Morski Klub Płetwonurków „Flota” Oddział PTTK Marynarki Wojennej;
Hanna Słomska – Uczniowski Klub Sportowy „Orka”.

Rada ds. Sportu została powołana przez prezydenta Wojciecha Szczurka w czerwcu 2014 roku. Od tamtego czasu odbyła 12 posiedzeń, z czego 10 podczas obecnej, drugiej kadencji, która w grudniu 2015 roku została powołana na okres do listopada 2017 roku.

Aktualności