Rekrutacja do IV klasy piłkarskiej w SP 35

Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA Gdynia wdraża projekt utworzenia piłkarskiej klasy sportowej na poziomie IV w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni Witominie od 1 września bieżącego roku. Jest on dedykowany zarówno aktualnym zawodnikom trójmiejskich klubów, jak również tym chłopcom, którzy obecnie nie posiadają obecnie przynależności klubowej.

Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zdolnych i chętnych uczniów klas III, którzy marzą o karierze piłkarza. Wystarczy złożyć swoją aplikację do SP 35 oraz wystartować w prostych testach piłkarskich.

Termin składania dokumentów mija 27 kwietnia 2018 r.

Szkoła oraz klub zapewniają wysoki poziom nauczania w ramach realizacji podstawy programowej, indywidualny tutoring dla rozwijania pasji oraz plan lekcji dostosowany do częstotliwości i obciążeń zajęć treningowych.

Aktualności